SEO ROBOT

מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי
מכירה
אתר
890 שח

356 שח

490 שח
הצעת
מחיר

יעד יומי

בצע לפחות מכירות ל 2 גילויים
של אחד או שני הרובוטים
100 ש"ח

בונוס

thumbs-up2, thumbs-up, up, like, rate, vote up

WhatsApp ROBOT

מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

מכירה
אתר
286 שח

115 שח

160 שח
הצעת
מחיר

 Analytics

מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

מכירה
אתר
286 שח

115 שח

160 שח
הצעת
מחיר

תיאום פגישה מת"ל

בצע מכירה
פרטים נוספים
מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

2500 שח

1000 שח

1360 שח
הצעת
מחיר

מערכת ניהול לידים

מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי
מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

בצע מכירה
פרטים נוספים
440 שח

126 שח

132 שח
הצעת
מחיר

נציגה וירטואלית

מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

בצע מכירה
פרטים נוספים
240 שח

96 שח

132 שח
הצעת
מחיר
הצעת
מחיר
אתר
בצע מכירה
מחיר חבילה

עמלה מליד
עמלה מגילוי
290-2500 שח

120-900 שח

180-1500 שח

בניית אתרים

הצעת
מחיר
מחיר 

עמלה מליד
עמלה מגילוי
מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

פרטים נוספים
בצע מכירה
8,000-16,000 שח

480-960 שח

800-1,600 שח

מאמרים לקידום

הצעת
מחיר
מחיר 

עמלה מליד
עמלה מגילוי
בצע מכירה
פרטים נוספים
1,000-3,600 שח

60-216 שח

60-360 שח
בונוסים ממכירות

בונוסים מיעדים

סך הכל בונוסים
תקופה קודמת

 
290 שח

100 שח


390 שח

490 שח

נתונים יומיים

נתונים חודשיים

סוג בונוס

6,250 שח

400 שח


6,650 שח

7,640 שח
אזור
בבנייה
עדיין
לא
​פעיל

דרגת משתמש:  מתלמד

7640 מתוך 20,000

דרגה הבא:  מתחיל

התקדמות

סך מכירות מלידים:   12
סך מכירות מגילויים:  8

מעצב ומזין תוכן

הצעת
מחיר
פרטים נוספים
בצע מכירה
מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

890 שח

356 שח

490 שח

פרסומי יח"צ

הצעת
מחיר
מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי

פרטים נוספים
בצע מכירה
890 שח

356 שח

490 שח

רשת בלוגים PBN

הצעת
מחיר
מחיר חודשי

עמלה מליד
עמלה מגילוי
בצע מכירה
פרטים נוספים
2,200-3,800 שח

880-1,200 שח

1,160-1,400 שח
אזור
בבנייה
עדיין
לא
​פעיל