ציוני איכות:  מדד לכל מילת מפתח ולכל מודעה - על פיו ועל בסיס מחיר שנציע לקליק יקבע מיקום המודעה.

עמודי הנחיתה: העמודים שאליהם יופנו הגולשים מכל קבוצת מודעות \ מילים.
בדרך כלל יש להפריד לעמודי נחיתה שונים ונפרדים, עם מסרים מתאימים לכל תחום.  
בקמפיינים בתקציבים גבוהים, יש כדאיות לערוך A|B Testing גם בתוך כל אחד מהתחומים.

תקציב:  התקציב המקסימלי לניצול יומי.  קמפיינים בעלי תקציבים שנמוכים מתקרת השוק יקבלו יותר המרות באם ינוהלו באזורים הנמוכים יותר של הפרסום.

מחיר הקלקה:  המחיר המקסימלי אותו אני מוכן לשלם עבור כל הקלקה לכל ביטוי חיפוש. שילוב של תמחור גבוה עם ציון איכות טוב יביא את המודעה למקום גבוה בסדר המיקומים בגוגל.

החיסרון בקביעת מחיר גבוה מדי להקלקה יהיה בד"כ מחיר ממוצע גבוה יותר לפניה, וסיום תקציב הפרסום היומי בשעה מוקדמת יותר במהלך היום.  לעומתו מחיר נמוך מדי להקלקה, עלול לגרום למיקומי מודעות נמוכים מדי, ירידה בתנועה ולכמות המרות נמוכה, ולכן קביעת המחיר אותו אני מוכן לשלם לקליק יהיה נגזרת של תקציב יומי, מצב התחרות בשוק, והמחיר הממוצע ששווה כל המרה.

סוג התאמה לכל ביטוי:  התאמת מילת מפתח בצורה מדויקת \ מתאימה \ רחבה.  ככל שההתאמה שנבחר לכל ביטוי תהיה יותר מדויקת, היא תניב פחות תנועה. לעומת זאת, מילים שמוגדרות בהתאמה רחבה, עלולות להכניס תנועה שאינה רלוונטית ולפגוע בכמות ההמרות.

 
61 |  סודות השיווק באינטרנט נחשפים

 
ניהול קמפיין ממומן ברשת החיפוש בגוגל | 62

 
 
לאחר הקמת הקמפיין, יש לעקוב על כל הפרמטרים הנ"ל ולהבין לאורך החודשים הראשונים שבהם רץ הקמפיין, מהם המודעות המתאימות ביותר, המילים הממירות ביותר, השעות והימים הטובים ביותר, והמסרים בעמודי הנחיתה השונים שמייצרים הכי הרבה המרות.

כאשר תהליך של מדידה והיזון חוזר מתבצע באופן קבוע, יש תמיד שיפור ברור בתוצאות הקמפיין, וההחזר השקעה ROI משתפר לאורך הזמן.