Solargreen
 

אנו חברה המתמחה בתכנון ובהתקנת מערכות אנרגיה סולארית פוטו-וולטאיות, מערכות הממירות אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית זמינה. השקעה רווחית בטוחה, לטווח ארוך מתוך דאגה ותרומה לשמירה על סביבה ירוקה ולא מזוהמת.
 
Solargreen מהחברות המובילות בהתקנת מערכות פוטו-וולטאיות לשוק הביתי, העסקי ומוסדי.
החברה מהווה תחנה אחת ללקוח ( one stop shop) וכוללת את כלל ההיבטים הקשורים להתקנת מערכות אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית:
  • תכנון אדריכלי והנדסי
  • תיאום עם גופים מוניציפאליים וציבוריים
  • השגת ההיתרים הנדרשים
  • התקנה והפעלה
  • אחריות לציוד ולאחזקתו

מעבר לאתר >