KAN-TOR & ACCO
 
משרדנו עוסק בתחום דיני ניוד מומחים. המשרד מאגד שלושה תחומי התמחות:
דיני ניוד מומחים לארה"ב, דיני ניוד מומחים לישראל, ודיני ניוד מומחים ליתר מדינות  העולם (מחלקת הגלובל רילוקיישן).

משרדנו פועל באופן קבוע על מנת להוסיף ערך לתחום דיני ניוד המומחים. במסגרת זו כתבו עורכי הדין ממשרדנו ספרים בנושאי ניוד מומחים שפורסמו באנגלית, עברית וגרמנית והיו שותפים ליוזמות חקיקה ולהכנת טיוטות לאמנות.

צוות המשרד נחשב לבר סמכא בענייני ניוד מומחים ומצוטט לעיתים תכופות באמצעי המדיה השונים, בזכות היותנו הגורם המוביל את תחום זה בישראל. צוות משרדנו מרצה באופן קבוע בפני פורומים שונים בכל העולם, וכן בקורסים מקצועיים לאנשי תעשיית ניוד המומחים.

מעבר לאתר >