שמעון נסים
 
אם אתם קוראים שורות אלו אתם כבר בשלב הראשון לקראת השינוי המיוחל. ההתלבטות לגבי אבחון וטיפול פסיכולוגי היא בעצם התחלת השינוי והיא מסמנת את ההבנה כי יש צורך בשינוי בתפקוד ובשיפור הרווחה הנפשית שלכם. החל מנקודה זו מתחיל השלב השני, בשלב זה אני אעזור להוביל לשינוי המיוחל ביחד אתכם, בצורה מקצועית, אמפטית וכל זאת בסודיות מובטחת.

מעבר לאתר >