מיגונית
 
עוסק מורשה בתחום עבודות עפר פיתוח תשתיות ובטון משנת 1993 העסוק הנוסף ייצור מיגוניות בהזמנה אישית עפ"י דרישת הלקוח הכוללת את האפשרות של הכנת הקרקע והצבת המיגונית בבית הלקוח. ייצור המיגונית ברמת גמר עפ"י דרישת הלקוח, המיגונית נבנית בשיטה מתקדמת תבניות בטון מפלסטיק
הייצור נעשה בלווי מהנדס/קונסטרוקטור.

המיגונית כולת ריצוף טיח באגר פנים כולל רשת אינטרגלס, הכנה למערכת סינון, הכנה למזגן (שקע חשמל+שרוול), תאורת פנים, שקעי כוח ותקשורת גמר חוץ שליכט צבעוני, סט מקלט, עובי קירות מ- 20-40 ס"מ.

מעבר לאתר >