מוסך המרכז קרול
 
ברצוננו להזמינך ל"מוסך המרכז - קרול" ליהנות מטיפול מקצועי באחריות ושירות מהטובים בארץ. 
המוסך מבצע טיפולים ותיקונים מכניים לרוב סוגי הרכב ע"פי מפרט היצרן.

הרכב שלך יטופל ע"י מכונאים מקצועיים עם ידע וניסיון ובסופו של כל תהליך הרכב יבדק ע"י בוחן לכשירותו ותקינותו המלאה. 
המוסך הינו מורשה מטעם משרד התחבורה.
יש להקפיד על טיפולים שוטפים ברכב (טיפולי 15,000- 10,000 ק"מ) או כל חצי שנה לפי הוראות יצרן לשם אחזקה נכונה ושמירה על הרכב. 

מעבר לאתר >