* המבצע ללקוחות פעילים לגיוס לקוחות חדשים לאחר ה 11.03.2018 ועד ל 10.04.2018 בלבד